Όροι Χρήσης

 

  1. ΠΡΟΟΙΜΙO

1.1. O δικτυακός τόπος www.whiteroom.gr, ανήκει στην εταιρεία White Room, μία ομάδα δημιουργών, που δραστηριοποιείται στο χώρο της εικόνας από το 2005 μέχρι και σήμερα. 

1.2. Ο παρόν δικτυακός τόπος  διέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης (εφεξής: «οι Όροι Χρήσης»), τους οποίους οι Χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του whiteroom.gr συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης από τους Χρήστες. Οι Όροι Χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. 

  1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

2.1. Το περιεχόμενο που περιέχεται στο whiteroom.gr, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά εμπορικά σήματα, διακριτικός τίτλος, όνομα χώρου (domain name), πηγαίος κώδικας, ονόματα, φωτογραφίες, εικόνες, γραφικά, κείμενα, απεικονίσεις, πάσης φύσεως δεδομένα, όπως ενδεικτικά στατιστικά, δημογραφικά, γεωγραφικά κτλ (εφεξής: «Περιεχόμενο»), εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (περιεχόμενο τρίτων), αποτελεί αντικείμενο αποκλειστικών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της White Room, κατατεθειμένα σήματα και τελεί υπό την προστασία των σχετικών διατάξεων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του ελληνικού και διεθνούς δικαίου. Το Περιεχόμενο σας παρέχεται «ως έχει» προς δική σας πληροφόρηση και για προσωπική χρήση. 

  1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΧΡΗΣΗ

Κατά την πλοήγησή σας στο δικτυακό τόπο www.whiteroom.gr οφείλετε: α) να μην προβαίνετε ή ενθαρρύνετε έκνομες ενέργειες, β) μην εγκαθιστάτε ή διασπείρετε κακόβουλο λογισμικό, γ) μην παραβιάζετε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο της White Room όσο και τρίτων.

  1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Δεδομένης της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, η White Room δεν ευθύνεται, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο οποιοσδήποτε χρήστης των ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού. Επίσης δεν εγγυάται ότι κάθε σχετιζόμενος μ’ αυτόν διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές και εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων κάθε σχετική υπηρεσία τίθεται στη διάθεσή του χρήστη/επισκέπτη δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, όπως δεν εγγυάται την ορθότητα, την πληρότητα ή τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, ιστοσελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματα από τη χρήση τους. 

  1. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

5.1. Oι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Σε περίπτωση που κάποιος όρος των Όρων Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, αυτό δεν επηρεάζει την ισχύ των υπολοίπων, οι οποίοι επενεργούν κανονικά.

5.2. Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και  θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.